Tag Archives: Food Science Sweden

The Food Science Sweden Conference 2024

The Swedish food system is confronted with significant challenges related to sustainability and health, yet it also presents great opportunities to address future challenges. The Food Science Sweden Conference 2024 in Örebro will showcase compelling initiatives associated with health and sustainability. Additionally, it will highlight the measures taken in the value chains to reshape the food system toward sustainability.

What is a food system? Does the Swedish food system differ from other European food systems?

Four years ago, in 2020, The Formas Research Council in Sweden provided funding for four centers for sustainability and competitiveness in the food system. Since then, the four centers – BLUE FOOD, PAN Sweden, FINEST, and SustAinimal – have taken important steps to contribute to the development and innovation of the food system. All centers have initiated close collaborations with researchers, the food sector, and stakeholders to build knowledge and skills throughout the food chain. During the Food Science Sweden Conference 2024 we will hear about the collaborations, lessons learned, and the role the centers have played in the transition of the food system, as well as getting an insight into other European food systems.

When:  Wednesday the 10th of April 2024

Where: Örebro University

Read more about the Food Sweden Conference 2024 here

Ny styrelseordförande

Robert Brummer, Örebros universitet, är vald till ny styrelseordförande för Food Science Sweden . Uppdraget gäller från och med januari 2022.

Food Science Sweden deltar i Formas utlysning Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Food Science Sweden, med Lunds Universitet som huvudsökande, har påbörjat ansökningsarbetet till Formas utlysning Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Utlysningens syfte är att möta näringslivets behov av kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem genom två till tre tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning.

I kriterierna för ansökan ska centrumbildningarna byggas upp gemensamt av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Forskning och praktik ska knytas samman för att utveckla och stärka livsmedelssystemet.

Utlysningen ligger i linje med Food Science Sweden, som genom att vara en nationell plattform stärker och synliggör svensk livsmedelsforskning.

Initialt finansierar Formas två till tre stycken fyraåriga centrumbildningar. Utlysningen omfattar totalt 140 miljoner kronor och ansökningar ska vara Formas tillhanda den 3 september. Beslut om vilka aktörer som får finansiering fattas den 18 november 2020.