LiFT Graduate School

The Graduate School LiFT (Future Technologies for Food production) is a national education and research network in food sciences. The overall goal of the graduate school is to strengthen the competitiveness of the Swedish food industry by providing highly trained PhDs with high scientific competence in areas of importance for the Swedish society and industry. The graduate school started in 1997 and is currently a joint initiative between SLU, Chalmers, LTH, RISE and OrU.

What makes LiFT unique?

  • Active interaction between graduate school and industry
  • A joint national platform for graduate education, which creates synergies in education across existing Swedish research environments.
  • A joint national platform for graduate education, which increases the interaction between existing strong research environments
  • A national graduate education, which gives the PhD students an international network through arranged educational travels
  • A graduate school which ensures a PhD education with industrial connections and strong networks towards the industry, as well as academia and institutes

 


Forskarskolan LiFT

Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda och förse svensk industri med doktorer och licentiater i livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik, med hög vetenskaplig kompetens inom områden av stor betydelse för den svenska livsmedelsbranschens utveckling. Forskarskolan startade 1997 och leds av representanter från universitetsorterna Lund, Uppsala, Göteborg och Örebro.

Vad utmärker Forskarskolan LiFT?
För att uppnå forskarskolans mål har LiFT skapat en basstruktur som skall ge doktoranderna industrikontakter och industrirelevant utbildning i form av:

  • Aktivt samspel mellan forskarutbildning och näringsliv
  • En samlad svensk plattform för forskarutbildning inom livsmedelsområdet, som sammansvetsar och utnyttjar synergier mellan landets högskolor
  • Internationell uppmärksamhet och internationella nätverk
  • Doktorer med livsmedelsindustriell förståelse och kraftfulla nätverk mot såväl kunskapscentra som industri