Organisation

FSS is jointly funded by the participating organizations and runs on three-year cycles, the current running from 2017 through 2019. The operation is led by a managing director and a steering group, which consists of representatives from each of the participating organizations and Swedish Food Federation, as well as a director of studies from LiFT. The chairmanship of the steering group and the LiFT representative are rotated annually. In addition, FSS employs a communicator, who operates in close collaboration with the managing director.

Managing Director: Anna Ström (Chalmers)

Steering group: Karin Östergren (RISE), Maud Langton (SLU), Yvonne Granfeldt (LTH), Robert Brummer (OrU), Rikard Landberg (Chalmers), Elisabet Rytter (Li)
Chair of the steering group, 2017-2018: Maud Langton (SLU)

Communicator: Jenny Veide Vilg (Chalmers industriteknik)

Directors of Studies, LiFT: Marie Alminger (Chalmers), Margareta Nyman/Andreas Håkansson (LTH) och Galia Zamaratskaia (SLU), Rebecca Wall/Tatiana Marques (OrU)

Previous managing directors (2013-2017): Lilia Ahrné (RISE)
Previous chairs of the steering group (2013-2017): Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)

 

Organisation

FSS finansieras gemensamt av ingående organisationer och löper i treåriga cyklar, nuvarande cykel stäcker sig mellan 2017 och 2019. Verksamheten leds av en verksamhetsledare och en styrgrupp. Styrgruppen består av en representant från varje ingående organisation dvs Chalmers, LU, SLU, OrU och RISE samt en studierektor från forskarskolan LiFT och Livsmedelsföretagen. Både ordförandeskapet och representant från LiFT studierektorer roterar årligen. Även en kommunikator arbetar nära med FSS verksamhetsledare.

Verksamhetsledare: Anna Ström (Chalmers)

Styrgrupp: Karin Östergren (RISE), Maud Langton (SLU), Yvonne Granfeldt (LTH), Robert Brummer (OrU), Rikard Landberg (Chalmers), Elisabet Rytter (Li)
Ordförande för styrgruppen 2017-2018 är Maud Langton.

Kommunikatör: Jenny Veide Vilg (Chalmers industriteknik)

Studierektorer LiFT: Marie Alminger (Chalmers), Margareta Nyman (LTH) och Galia Zamaratskaia (SLU), studierektor från OrU kommer att utses.

Tidigare verksamhetsledare (2013-2017): Lilia Ahrné (RISE)
Tidigare ordförande (2013-2017): Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)