Organisation

FSS is jointly funded by the participating organizations and runs on three-year cycles, the current running from 2020 through 2022. The operation is led by a managing director and a steering group, which consists of representatives from each of the participating organizations, Swedish Food Federation, and a director of studies from the research school LiFT. The chairmanship of the steering group and the LiFT representative are rotated. A communicator operates in close collaboration with the managing director.

Managing Director: Jeanette Purhagen (LTH)

Steering group: Rikard Landberg (Chalmers), Yvonne Granfeldt (LTH), Robert Brummer (OrU), Karin Östergren (RISE), Annsofie Wahlström (SLU) and Elisabet Rytter (Swedish Food Federation)
Chair of the steering group, 2020-2021: Rikard Landberg (Chalmers)

Communicator: Petra Forsblad (RISE)

Directors of Studies, LiFT: Marie Alminger (Chalmers), Karolina Östbring (LTH), Tatiana Marques (OrU) and Galia Zamaratskaia (SLU)

Previous managing directors: Anna Ström (Chalmers, 2017-2019) and Lilia Ahrné (RISE, 2013-2017)
Previous chairs of the steering group: Maud Langton (SLU, 2017-2019) and Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)

 

Organisation

FSS finansieras gemensamt av ingående organisationer och löper i treåriga cyklar, nuvarande cykel stäcker sig mellan 2017 och 2019. Verksamheten leds av en verksamhetsledare och en styrgrupp. Styrgruppen består av en representant från varje ingående organisation dvs Chalmers, LTU, OrU, RISE och SLU samt en studierektor från forskarskolan LiFT och Livsmedelsföretagen. Både ordförandeskapet och representant från LiFT studierektorer roterar. En kommunikator arbetar nära FSS verksamhetsledare.

Verksamhetsledare: Rikard Landberg (Chalmers)

Styrgrupp: Rikard Landberg (Chalmers), Yvonne Granfeldt (LTH), Robert Brummer (OrU), Karin Östergren (RISE), Annsofie Wahlström (SLU) och Elisabet Rytter (Livsmedelsföretagen)
Ordförande för styrgruppen, 2020-2021: Rikard Landberg (Chalmers)

Kommunikatör: Petra Agnroth (RISE)

Studierektorer LiFT: Marie Alminger (Chalmers), Karolina Östbring (LTH), Tatiana Marques (OrU) och Galia Zamaratskiaia (SLU) .

Tidigare verksamhetsledare: Anna Ström (Chalmers, 2017-2019) och Lilia Ahrné (RISE, 2013-2017)
Tidigare ordförande: Maud Langton (SLU, 2017-2019) och Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)