Antagning till forskarskolan LiFT

Du har möjlighet att ansöka om att bli antagen till LiFT. Krav för antagning är att du skall:

  • ha naturvetenskaplig/teknisk utbildning
  • ha ett finansierat doktorandprojekt
  • vara i början av dina doktorandstudier
  • vara intresserad av industriorienterad utbildning
  • ha en mentor i industrin (LiFT hjälper till att förmedla kontakter)

Ansökan skickas till LiFTs studierektor:
Margareta Nyman
Industriell Näringslära och Livsmedelskemi, Institutionen för Livsmedelsteknik, Kemicentrum, LTH, Lunds Universitet Box 124 221 00 LUND
Tfn: 046-222 45 67
E-mail: margareta.nyman@appliednutrition.lth.se

Ansökningshandlingar skall bestå av en kort projektbeskrivning och motivering varför du vill antas till LiFTs industriorienterade forskarskola. Till ansökan bifogas en kortfattad CV och ett godkännande från handledaren.