Admission to LiFT graduate school

You can apply for admission to LiFT. The requirements are that you :

  • have a scientific / technical education
  • are in a funded PhD project
  • are at the beginning of your doctoral studies
  • are interested in an industrially oriented education
  • have a mentor in the industry (LiFT helps convey contacts)

Send your application to LiFT’s director of studies in Lund:

Karolina Östbring
Department of Food Technology, Lund University
Email: karolina.ostbring@food.lth.se

Please download the form here and send your application to LiFT’s director of studies in Lund.

 

 

Antagning till forskarskolan LiFT

Du har möjlighet att ansöka om att bli antagen till LiFT. Krav för antagning är att du skall:

  • ha naturvetenskaplig/teknisk utbildning
  • ha ett finansierat doktorandprojekt
  • vara i början av dina doktorandstudier
  • vara intresserad av industriorienterad utbildning
  • ha en mentor i industrin (LiFT hjälper till att förmedla kontakter)

Ansökan skickas till LiFTs studierektor i Lund:
Karolina Östbring
Department of Food Technology, Lund University
E-mail:karolina.ostbring@food.lth.se

Ladda ner ansökan här och skicka din ansökan till LiFTs studierektor i Lund.