Antagning till forskarskolan LiFT

Du har möjlighet att ansöka om att bli antagen till LiFT. Krav för antagning är att du skall:

  • ha naturvetenskaplig/teknisk utbildning
  • ha ett finansierat doktorandprojekt
  • vara i början av dina doktorandstudier
  • vara intresserad av industriorienterad utbildning
  • ha en mentor i industrin (LiFT hjälper till att förmedla kontakter)

Ansökan skickas till LiFTs studierektor:
Margareta Nyman
Department of Food Technology, Lund University
Tel: +46462224567
E-mail: margareta.nyman@food.lth.se

Ansökningshandlingar skall bestå av en kort projektbeskrivning och motivering varför du vill antas till LiFTs industriorienterade forskarskola. Till ansökan bifogas en kortfattad CV och ett godkännande från handledaren.