För företag och myndigheter

FSS vill synliggöra den kompetens som finns inom livsmedelsvetenskap i Sverige. Vi vill även förenkla för samhälle, näringsliv och myndigheter att använda och förhoppningsvis dra nytta av den kompetens som finns men även att forskare förstår och får insyn i samhället och näringslivets behov.