Food Science Sweden

Food Science Sweden (FSS) är en nationell plattform med syfte att stärka och synliggöra svensk livsmedelsforskning.

FSS består idag av de största aktörerna inom svensk livsmedelsvetenskaplig forskning –  Chalmers, Lunds universitet, SLU, Örebro universitet, KTH och RISE. FSS stöttas även av Livsmedelsföretagen. Syftet med FSS är att stärka den svenska livsmedelsvetenskapliga forskningen genom att vara en tydlig och samlande företrädare för verksamheten. Vi vill därmed skapa förbättrat samarbete mellan såväl ingående organisationer som myndigheter och näringsliv.

FSS startades 2013 och var ett initiativ av Chalmers, LTH, SLU och RISE, som såg behov av att stärka ställningen av den livsmedelsvetenskapliga forskningen inom Sverige och öka den kritiska massan. Näringslivet genom Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel, och SLF är andra organisationer som stod bakom bildandet av FSS.

Arbetet inom FSS har gett goda resultat, bland annat i form av riktade utlysningar mot livsmedel, nya forskningsansökningar där flera organisationer har ingått samt varit avgörande för den svenska medverkan i ”Joint Program Initiative Healthy Diet for a Healthy Life”. FSS har organiserade EFFoST (European Federation of Food Science and Technology)-kongressen I Sverige under 2014 med över 350 deltagare från 44 länder. FSS är även aktiv inom Påverkansplattformen för EU inom livsmedelsområdet och har träffat EU kommissionen för att diskutera svenska intressen inom livsmedelsområdet.

FSS verksamhetsberättelse 2017-2019