Infrastructure

Inom Food Science Sweden finns:

• Beskrivning av infrastruktur och faciliteter på de olika ingående organisationerna
• Beskrivning av specialist/expertområden som kan vara av nytta för andra