FSS på Jordbruksverkets livsmedelsindustridag den 16 januari 2018

Den 16 januari anordnade Jordbruksverket Livsmedelsindustriseminarium med temat “Från idé till succé – kunskapens väg till nya marknader”. SFF och LiFT var representerade av Anna Ström och Maud Langton. Detaljer kring innehåll och program finns här.