Admission to LiFT graduate school

You can apply for admission to LiFT. The requirements are that you :

  • have a scientific / technical education
  • are in a funded PhD project
  • are at the beginning of your doctoral studies
  • are interested in an industrially oriented education
  • have a mentor in the industry (LiFT helps convey contacts)

Send your application to LiFT’s director of studies in Lund:
Karolina Östbring
Department of Food Technology, Lund University
Email: karolina.ostbring@food.lth.se

The application should include a short project description and a motivation of why you want to be admitted to LiFT’s industrial-oriented research school. A short CV and an approval from the supervisor should also be attached to the application.

 

Antagning till forskarskolan LiFT

Du har möjlighet att ansöka om att bli antagen till LiFT. Krav för antagning är att du skall:

  • ha naturvetenskaplig/teknisk utbildning
  • ha ett finansierat doktorandprojekt
  • vara i början av dina doktorandstudier
  • vara intresserad av industriorienterad utbildning
  • ha en mentor i industrin (LiFT hjälper till att förmedla kontakter)

Ansökan skickas till LiFTs studierektor i Lund:
Karolina Östbring
Department of Food Technology, Lund University
E-mail:karolina.ostbring@food.lth.se

Ansökningshandlingar skall bestå av en kort projektbeskrivning och motivering varför du vill antas till LiFTs industriorienterade forskarskola. Till ansökan bifogas en kortfattad CV och ett godkännande från handledaren.