Business sector and authorities

Food Science Sweden wants to highlight the expertise within food science research in Sweden. We also want to simplify for society, industry and authorities to use and hopefully benefit from the existing expertise, but also to promote researchers’ understanding and insight into society and the needs of the business community.

 

För företag och myndigheter

FSS vill synliggöra den kompetens som finns inom livsmedelsvetenskap i Sverige. Vi vill även förenkla för samhälle, näringsliv och myndigheter att använda och förhoppningsvis dra nytta av den kompetens som finns men även att forskare förstår och får insyn i samhället och näringslivets behov.

 

Inspel

Food Science Sweden har identifierat nationellt starka forskningsområden och framtida (nationella) forskningsbehov inom livsmedelsforskning. Identifierade styrkor och behov har i diskussion med FSS styrgrupp legat till grund för flera inspel: