Organisation

FSS is jointly funded by the participating organizations and runs on three-year cycles, the current running from 2020 through 2022. The operation is led by a managing director and a steering group, which consists of representatives from each of the participating organizations: Chalmers, LTU, OrU, RISE, KTH och SLU, Swedish Food Federation, and a director of studies from the research school LiFT. The chairmanship of the steering group and the LiFT representative are rotated. A communicator operates in close collaboration with the managing director.

Managing Director: Jeanette Purhagen (LTH)

Steering group: Rikard Landberg (Chalmers), Frederico Gomez (LTH), Robert Brummer (OrU), Karin Östergren (RISE), Anna Lundhagen (SLU), Fransisco Vilaplana (KTH) and Elisabet Rytter (Swedish Food Federation)
Chair of the steering group, 2020-2021: Rikard Landberg (Chalmers)

Communicator: Petra Forsblad (RISE)

Directors of Studies, LiFT: Malin Barman (Chalmers), Karolina Östbring (LTH), Tatiana Marques (OrU), Rebecka Milestad (KTH) and Galia Zamaratskaia (SLU)

Previous managing directors: Anna Ström (Chalmers, 2017-2019) and Lilia Ahrné (RISE, 2013-2017)

Previous chairs of the steering group: Maud Langton (SLU, 2017-2019), AnnSofie Wahlström (SLU, 2019-2023) and Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)

 

Organisation

FSS finansieras gemensamt av ingående organisationer och löper i treåriga cyklar. Den nuvarande är 2020-2023. Verksamheten leds av en verksamhetsledare och en styrgrupp. Styrgruppen består av en representant från varje ingående organisation dvs Chalmers, LTU, OrU, RISE, KTH och SLU samt en studierektor från forskarskolan LiFT och Livsmedelsföretagen. Både ordförandeskapet och representant från LiFT studierektorer roterar. En kommunikatör arbetar nära FSS verksamhetsledare.

Verksamhetsledare: Rikard Landberg (Chalmers)

Styrgrupp: Rikard Landberg (Chalmers), Frederico Gomez (LTH), Robert Brummer (OrU), Karin Östergren (RISE), Anna Lundhagen (SLU), Fransisco Vilaplana (KTH) and Elisabet Rytter (Swedish Food Federation)
Ordförande för styrgruppen, 2020-2021: Rikard Landberg (Chalmers)

Kommunikatör: Petra Forsblad (RISE)

Studierektorer LiFT: Malin Barman (Chalmers), Karolina Östbring (LTH), Tatiana Marques (OrU), Rebecka Milestad (KTH) och Galia Zamaratskiaia (SLU) .

Tidigare verksamhetsledare: Anna Ström (Chalmers, 2017-2019) och Lilia Ahrné (RISE, 2013-2017)

Tidigare ordförande: Maud Langton (SLU, 2017-2019) och Ann-Sofie Sandberg (Chalmers)