Ensuring Industrial Relevance

Course block with industrial focus

The industrial course block of the research school consists of three theoretical courses: ‘Food Operators in Sweden’, ‘Food Ethics and Legislation’, and ‘Innovation Strategy, Entrepreneurship and Project Management’. Two of the three courses are mandatory for the LiFT PhD students. This part of the doctoral education is intended to increase the PhD student’s understanding of the industrial procedures. In addition, program-specific courses are organized at all four universities when needed.

Industrial mentors

Continuous contact with the industry for understanding industrial issues and industrial thinking, is an important part of the LiFT research school. An essential way to achieve this is to provide every LiFT doctoral student with an industrial mentor.

Current mentors and companies:
Anders Högberg, Orkla Foods
Annelie Moldin, Lantmännen
Caroline Linninge, Biogaia
Catarina Englund, Green Dairy
Elisabeth Rytter, Livsmedelsföretagen, Li
Frédéric Prothon, Oatly
Hanna Bengtsson, Orkla Foods
Hanna Harrysson, Lohilo Foods AB
Karin Arkbåge, Lantmännen
Kristina Andersson, Aventure AB
Kristina Karlsson, Mycorena
Malin Göransson, Sproud
Mathias Samuelsson, Lyckeby Starch AB
Matilda Ulmius Storm, Oatly
Nina Jansson, Oatly
Olof Sköld, Maurten
Peter Langborg Wejse, Arla, Århus
Rickard Albin, Culinar
Sophia Wassén, Lantmännen


Kursblock med industriell inriktning

Ett industriblock på 8 hp bestående av tre teoretiska kurser ingår: Livsmedelsaktörer i Sverige, Livsmedelsetik och lagstiftning, samt Innovationsstrategi, entreprenörskap och projektledning. Två av de tre kurserna är obligatoriska. Industriblocket är till för att öka doktorandens förståelse för industrins arbetssätt. Även så kallade programspecifika kurser anordnas vid alla tre universitetsorterna då behov finns.

Mentor i industrin

Kontinuerlig kontakt med industrin för att skapa förståelse för industriella frågeställningar och industriellt tänkande är en viktig del i LiFTs forskarskola. Ett väsentligt sätt att åstadkomma detta är att alla LiFT-doktorander har en mentor i industrin.

Aktuella mentorer och företag:
Anders Högberg, Orkla Foods
Annelie Moldin, Lantmännen
Caroline Linninge, Biogaia
Catarina Englund, Green Dairy
Elisabeth Rytter, Livsmedelsföretagen, Li
Frédéric Prothon, Oatly
Hanna Bengtsson, Orkla Foods
Hanna Harrysson, Lohilo Foods AB
Karin Arkbåge, Lantmännen
Kristina Andersson, Aventure AB
Kristina Karlsson, Mycorena
Malin Göransson, Sproud
Mathias Samuelsson, Lyckeby Starch AB
Matilda Ulmius Storm, Oatly
Nina Jansson, Oatly
Olof Sköld, Maurten
Peter Langborg Wejse, Arla, Århus
Rickard Albin, Culinar
Sophia Wassén, Lantmännen