Ensuring Industrial Relevance

Course block with industrial focus

The industrial course block of the research school consists of three theoretical courses: ‘Food Operators in Sweden’, ‘Food Ethics and Legislation’, and ‘Innovation Strategy, Entrepreneurship and Project Management’. Two of the three courses are mandatory for the LiFT PhD students. This part of the doctoral education is intended to increase the PhD student’s understanding of the industrial procedures. In addition, program-specific courses are organized at all four universities when needed.

Industrial mentors

Continuous contact with the industry for understanding industrial issues and industrial thinking, is an important part of the LiFT research school. An essential way to achieve this is to provide every LiFT doctoral student with an industrial mentor.

Current mentors and companies:
Stefan Albertson, Kavli
Charlotte Alklint, Tetrapak
Cecilia Aneskans, ÖUS
Hanna Bengtsson, Orkla Foods Sverige
Magdalena Bergh, Lantmännen
Olof Böök, Aventure
Ingvild Dahlén, Leröy Norway Seafood
Lena Ek, Södra Skogsägarna
Karolina Göransson, Probi
Karin Jonsson, Pauli Group
Lars Johnson, Orexo
Christian Malmberg, Lantmännen
Anneli Moldin, Lantmännen
Mikael Nilsson, Findus
Karin Petersson, Oatly
Stefan Roos, Biogaia
Mathias Samuelsson, Lyckeby Starch
Jannica Ståhl, Orkla Foods, Sverige


Kursblock med industriell inriktning

Ett industriblock på 8 hp bestående av tre teoretiska kurser ingår: Livsmedelsaktörer i Sverige, Livsmedelsetik och lagstiftning, samt Innovationsstrategi, entreprenörskap och projektledning. Två av de tre kurserna är obligatoriska. Industriblocket är till för att öka doktorandens förståelse för industrins arbetssätt. Även så kallade programspecifika kurser anordnas vid alla tre universitetsorterna då behov finns.

Mentor i industrin

Kontinuerlig kontakt med industrin för att skapa förståelse för industriella frågeställningar och industriellt tänkande är en viktig del i LiFTs forskarskola. Ett väsentligt sätt att åstadkomma detta är att alla LiFT-doktorander har en mentor i industrin.

Aktuella mentorer och företag:
Jannica Ståhl, Orkla Foods, Sverige
Hanna Bengtsson, Orkla Foods Sverige
Lena Ek, Södra Skogsägarna
Lars Johnson, Orexo
Christian Malmberg, Lantmännen
Sara Malmström, Orkla
Evelina Höglund, Rise
Lena Lagerwall, Orkla Foods Sverige
Mikael Nilsson, Findus
Karolina Göransson, Probi
Angeliki Triantafyllou, Oatly
Charlotte Alklint, Tetrapak
Olof Böök, Aventure
Magdalena Bergh, Lantmännen
Stefan Roos, Biogaia
Carina Tollmar, Oatly