Tag Archives: Formas

Food Science Sweden deltar i Formas utlysning Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet

Food Science Sweden, med Lunds Universitet som huvudsökande, har påbörjat ansökningsarbetet till Formas utlysning Centrumbildningar för hållbarhet och konkurrenskraft i livsmedelssystemet.

Utlysningens syfte är att möta näringslivets behov av kunskap för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt livsmedelssystem genom två till tre tvärvetenskapliga centrumbildningar för behovsmotiverad forskning.

I kriterierna för ansökan ska centrumbildningarna byggas upp gemensamt av akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer. Forskning och praktik ska knytas samman för att utveckla och stärka livsmedelssystemet.

Utlysningen ligger i linje med Food Science Sweden, som genom att vara en nationell plattform stärker och synliggör svensk livsmedelsforskning.

Initialt finansierar Formas två till tre stycken fyraåriga centrumbildningar. Utlysningen omfattar totalt 140 miljoner kronor och ansökningar ska vara Formas tillhanda den 3 september. Beslut om vilka aktörer som får finansiering fattas den 18 november 2020.