Seminarium: Alternativa fakta är inget alternativ

SNF bjuder in till seminarium om samverkan för kunskap om mat – hälsa!
26 april 2018, kl 13.00-16.30 (följt av mingel), Ideon Science Park, Lund.

Anmäl dig innan den 5 april!
Läs mer på SNFs hemsida