Forskarskolan LiFT

Målsättning
Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda och förse svensk industri med doktorer och licentiater i livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik, med hög vetenskaplig kompetens inom områden av stor betydelse för den svenska livsmedelsbranschens utveckling. Forskarskolan startade 1997 och leds av en representant från universitetsorterna Lund, Uppsala och Göteborg.

Vad utmärker Forskarskolan LiFT?
För att uppnå forskarskolans mål har LiFT skapat en basstruktur som skall ge doktoranderna industrikontakter och industrirelevant utbildning i form av:

  • Aktivt samspel mellan forskarutbildning och näringsliv
  • En samlad svensk plattform för forskarutbildning inom livsmedelsområdet, som sammansvetsar och utnyttjar synergier mellan landets högskolor
  • Internationell uppmärksamhet och internationella nätverk
  • Doktorer med livsmedelsindustriell förståelse och kraftfulla nätverk mot såväl kunskapscentra som industri