Varför är bioaktiva ämnen i livsmedel intressanta?

Att vad vi äter påverkar vår hälsa är allmänt accepterat, men varför och hur är mindre känt. Det är vad vi vill ta reda på.