NY utlysning – ERA-net SUSFOOD

ERA-net ”Sustainable Food production and Consumption” (SUSFOOD), där Formas ingår som en partner av 25 partners från 16 EU-länder, utlyser bidrag för transnationella forskningsprojekt inom området hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.  Projekten ska ha deltagare från minst tre länder som ingår i SUSFOOD. Utlysningen omfattar tre tematiska områden:

  • Improving input, waste and side flow strategies to increase resource efficiency and provide added value in food products and food processing, manufacture, reducing input (energy, water) in the food chain
  • Innovation in food processing technologies and food products to support a sustainable food chain
  • Understanding consumer behavior to encourage a sustainable food choice

Utlysningen öppnar den 15 februari och stänger för pre-proposals den 3 maj kl. 15.00. Därefter bjuds de bästa pre-proposals att skriva fullängdsansökningar innan den 1 oktober 2013. Granskning, prioritering och beslut om ansökningarna kommer att ske under hösten 2013 för start av projekt 2014.

Mer information på: ERA-net-SUSFOOD