Docentföreläsning

Ulf Sonesson, SIK, kommer den 18 april kl 10.00 att hålla sin docentföreläsning, med titeln ” Hållbart ätande – från statiskt miljöfokus till attraktiv nutrition”, på SLU, Ultuna, Uppsala.

Alla intresserade är varmt välkomna att lyssna till vårens intressanta
docentföreläsningar på SLU 17-18 april. Två kunskapsfyllda dagar där forskarna berättar om sin  aktuella forskning vid fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap. Läs mer.