Forskarskolan LiFT

Forskarskolan LiFT

Målsättning Forskarskolan LiFT har som mål att utbilda och förse svensk industri med doktorer och licentiater i livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik, med hög vetenskaplig kompetens inom områden av stor betydelse för den svenska livsmedelsbranschens utveckling. Forskarskolan startade 1997 och leds av en representant från universitetsorterna Lund, Uppsala och Göteborg. Vad utmärker Forskarskolan LiFT? För att uppnå forskarskolans mål har LiFT skapat en basstruktur som skall ge doktoranderna industrikontakter och industrirelevant utbildning i form av:

  • Aktivt samspel mellan forskarutbildning och näringsliv
  • En samlad svensk plattform för forskarutbildning inom livsmedelsområdet, som sammansvetsar och utnyttjar synergier mellan landets högskolor
  • Internationell uppmärksamhet och internationella nätverk
  • Doktorer med livsmedelsindustriell förståelse och kraftfulla nätverk mot såväl kunskapscentra som industri

Obligatoriskt kursblock med industriell inriktning Ett obligatoriskt industriblock ingår på 8hp bestående av tre teoretiska kurser: Livsmedelsaktörer i Sverige, Livsmedelsetik och lagstiftning, samt Innovationsstrategi, entreprenörskap och projektledning. Det obligatoriska industriblocket är till för att öka doktorandens förståelse för industrins arbetssätt. Även så kallade programspecifika kurser anordnas vid alla tre universitetsorterna då behov finns. Mentor i industrin Kontinuerlig kontakt med industrin för att skapa förståelse för industriella frågeställningar och industriellt tänkande är en viktig del i LiFTs forskarskola. Ett väsentligt sätt att åstadkomma detta är att alla LiFT-doktorander har en mentor i industrin. Nationell samverkan För att utnyttja tillgänglig kompetens maximalt bedrivs ett nära samarbete mellan olika forskningscentra både i projekt och forskarutbildningskurser. Kurserna ges nationellt, oftast genom internatundervisning. I mån av plats är LiFTs kurser även öppna för doktorander som inte tillhör forskarskolan. Kursprogrammet syftar till att ge doktoranderna ökade möjligheter att bygga viktiga nätverk, dels med industrin och dels med andra forskningscentra. Ett viktigt verktyg för att uppnå detta är den nationella spridningen eftersom doktorander från högskolor på olika håll i landet ingår i forskarskolan. Internationell samverkan Under utbildningstiden ges LiFT-doktoranderna möjlighet att delta i en internationell forskarutbildningskurs via ett mobilitetsstöd. Stipendier ges även för att möjliggöra vistelse vid andra forskningsinstitutioner i Sverige eller internationellt för att utveckla nya metoder eller etablera samarbete inom olika delprojekt av ett forskningsprogram. Internationellt utbyte underlättas genom etablerade kontakter med andra forskarskolor inom Europa. Forskarskolan LiFT är en av fyra (Vlag i Holland, ABS i Finland och FOOD i Danmark) etablerade forskarskolor inom livsmedelsområdet i Europa. Antagning till forskarskolan LiFT Du har möjlighet att ansöka om att bli antagen till LiFT. Krav för antagning är att du skall:

  • ha naturvetenskaplig/teknisk utbildning
  • ha ett finansierat doktorandprojekt
  • vara i början av dina doktorandstudier
  • vara intresserad av industriorienterad utbildning
  • ha en mentor i industrin (LiFT hjälper till att förmedla kontakter)

Ansökan skickas till LiFTs studierektor Margareta Nyman, Industriell Näringslära och Livsmedelskemi, Institutionen för Livsmedelsteknik, Kemicentrum, LTH, Lunds Universitet Box 124 221 00 LUND Tfn: 046-222 45 67 margareta.nyman@appliednutrition.lth.se  Ansökningshandlingar skall bestå av en kort projektbeskrivning och motivering varför du vill antas till LiFTs industriorienterade forskarskola. Till ansökan bifogas en kortfattad CV och ett godkännande från handledaren.

About LiFT

The Graduate School LiFT

The Graduate School LiFT (Future Technologies for Food production) forms a significant and national education and research network in food sciences between three universities (Chalmers University of technology, Lund Technical University and the Swedish University of Agricultural Sciences) and one research institute (SIK/SP). In addition to the deep know-how in the research field, there is also a wide cooperation with the food industry. The overall goal of the research school is to strengthen the Swedish food industry competitiveness by providing it with highly trained doctors with high scientific competence in important areas of development and to train multi-disciplinary high-level researchers for universities, research institutes, and international organizations.

 

The graduate school provides tailored industry-related courses, and a mentor program that has given the students opportunities to continuous contact with the industry in order to develop an understanding of industrial issues and structures. Development of international networks, both between and within academia and industry, has been made possible through the mobility programs for research stays at other research laboratories and through scholarships for international postgraduate courses. The Graduate school has organized study tours to Holland, Finland and France to strengthen international co-operation and contacts with universities, research institutes and industries in Europe. The study trip to Holland (2012) with visit at the Top Institute Food and Nutrition – in Wageningen, Unilever in Vlaardingen also included a joint research seminar with the Dutch graduate school VLAG (Advanced studies in Food Technology, Agrobiotechnology, Nutrition and Health Sciences). During the study trip to Finland (2013) the students visited the University of Helsinki, Aalto University, VTT and Fazer and particiapted at ABS (The Finnish Graduate school on Applied Bioscience: Bioengineering, Food & Nutrition, Environment) annual seminar. In 2014 a study trip was organized to France, with visits at Danone (Paris), IARC (the International Cancer Research Institute) in Lyon and INRA in Clermont Ferrand.

Industrial courses

The mandatory course blocks with an industrial focus consist of three (theoretical) courses; Food operators in Sweden (3hp), Food ethics and legislation (2hp), Innovation and entrepreneurship (3hp). Each course consists of lectures and individual work in which the student should form an opinion how mentor conducts various industry issues, such as marketing strategies, organization and implementation of projects.

 

Advanced courses

A large number of the PhD students have participated in international courses organised by VLAG in Wageningen, Holland. Two LiFT PhD students have been invited to participate in a one-week course provided by European Nutrition Leadership Platform (ENLP) in Luxemburg. ENLP is a network of nutrition professionals from different sectors connecting academia, research institutes, national and international authorities and industry. The aim of the course is to provide structures to develop as future leader within food science, nutrition and health. A combined workshop -”Statistical analysis of data from intervention studies”- and a Mini-symposium ”Nutritional research at the Frontline”- Focus on Methods”, has been organised in Uppsala as well as a number of courses in Multivariate data analysis and Experimental design. A new course, Methods and Applications in Modern Nutrition has been developed. The aim of the course is to provide PhD-students basic understanding of methods applied in modern nutritional research and examples of applications in contemporary nutritional research.