SIK är numera SP Food and Bioscience

SIK är numera en enhet inom SP och namnet är SP Food and Bioscience. Syftet är att skapa en enhetlig organisation med en samlad och starkare kompetens på livsmedelsområdet. Dagens livsmedelverksamhet fortsätter alltså som en mycket tydlig del av SP-koncernen.