TvärLivs finansierar 5 Food Science Sweden projekt

TvärLivsprogrammet som finansieras av VINNOVA och Formas, Livsmedelföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och Stiftelsen Lantbruksforskning, vill med denna utlysning stimulera till att arbeta med samhällsutmaningarna för att skapa innovation, konkurrenskraft och tillväxt i Sverige.